Alert Section

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-28


Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Gyhoeddus Gogledd Cymru

Rydym yn rhannu cyfres o Amcanion Cydraddoldeb ar draws Gogledd Cymru, a phob pedair blynedd rydym yn eu hadolygu a'u newid os oes angen. Mae bellach yn bryd i ni feddwl am ein Hamcanion Cydraddoldeb ar gyfer 2024-28.

Rydym wedi nodi ein Hamcanion Cydraddoldeb presennol a’r meysydd blaenoriaeth gysylltiedig ac wedi creu holiadur i gasglu eich barn.

Gallwch gael mynediad i’r fersiwn Cymraeg trwy’r ddolen hon: Arolwg Cymraeg