Awr y Ddaear 2016


Mae Cyngor Sir y Fflint yn cefnogi Awr y Ddaear Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd, a gynhelir rhwng 8:30 a 9:30pm ddydd Sadwrn 28 Mawrth, 2015. Rydym ni’n annog busnesau, sefydliadau, teuluoedd ac unigolion ar draws Sir y Fflint i gymryd rhan a gweithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

I wybod mwy am Awr y Ddaear ac i gofrestru i gymryd rhan, ewch i www.earthhour.org (ffenestr newydd). Os oes gennych ddiddordeb mewn cynllunio digwyddiad Awr y Ddaear yn Sir y Fflint, cysylltwch â Leanna Jones, Swyddog Cadwraeth Ynni yn y Cartref ar 01352 703766 a rhowch wybod i ni beth y byddwch chi’n ei wneud. I wybod mwy am arbed ynni yn eich cartref ac i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar inswleiddio, gwresogi ac ynni adnewyddadwy, cysylltwch â Chanolfan Cyngor Ynni Gogledd Cymru ar 0800 954 0658 neu 01352 876 040.

https://www.earthhour.org/