Cholomondeley Castle – A Garden of Distinction


Lleoliad
Canolfan Gymunedol Treffynnon (ger y Hamdden a'r Llyfrgell), Ffordd y Gogledd, Treffynnon CH8 7TQ
Date(s)
18/02/2020
Cyswllt

www.hardy-plant.org.uk/clwyd 
CHRISTINE PRICE-MORRIS on 01352781458 neu ebost: cpricemorris@aol.com

Disgrifiad

Cymdeithas Planhigion Gwyd Cangen Clwyd 18 Chwefror 

An illustrated talk by Barry Grain, Head Gardener.  Mae'r cyfarfodydd fel arfer yn cynnwys sgwrs gan siaradwr gwadd deallus, arwerthiant planhigion, raffl a lluniaeth. Bydd digon o gyfle i gael sgwrsio â arbennigwyr planhigion gwydn, cael ymgynghori, a meithrin cyfeillion newydd. Croeso i bawb! Mynediad yn £3 i ymwelwyr.

7.30pm