Alert Section

Taith Gerdded i ddathlu pen-blwydd Llwybr Arfordir Cymru yn 10 oed


Date(s)
05 - 5/6/2022
Cyswllt
Mae’n rhaid cadw lle - gweler y dewisiadau tocynnau gan Eventbrite 07876394859
Disgrifiad
thumbnail_FCCTourismLarge-89

Ymunwch â Cheidwaid Arfordirol Sir y Fflint ar daith o ddechrau Llwybr Arfordir Cymru ar ffin Sir y Fflint at ei diwedd lle mae’n uno â Llwybr Arfordir Cymru drwy Sir Ddinbych.  Mae’r daith gerdded wedi’i threfnu dros ddeuddydd ac mewn rhannau, felly nid oes rhaid i chi gerdded pob un o’r 24 milltir yn Sir y Fflint os nad ydych yn dymuno gwneud hynny.

Bydd bws gwennol ar gael i chi gadw lle arni gyda mannau codi dewisol i fynd â chi’n ôl i gwrdd â chysylltiadau cludiant.

5 Mai - Caer – Llys Bedydd
6 Mai - Llys Bedydd – Gronant