Wheelabrator Ym Mharc Adfer - Cronfa Mantais Gymunedol


Fel rhan o ymrwymiad Parc Adfer i fod yn gymydog da i’r cymunedau y maent yn gweithredu ynddynt, mae Wheelabrator Technologies yn darparu cronfa mantais gymunedol i grwpiau a sefydliadau cymuned leol. Gwerth y gronfa ydi £50,000 a fydd ar gael yn ystod tair blynedd y cyfnod adeiladu. 

Byddant yn derbyn ceisiadau gan brosiectau neu sefydliadau a fydd yn elwa’n uniongyrchol o ardal Partneriaeth Glannau Dyfrdwy. Mae sefydliadu sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal yma yn gymwys i wneud cais, cyn belled y gallwch brofi sut y bydd cael yr arian yn cael effaith gadarnhaol ar y cymunedau o fewn ardal Partneriaeth Glannau Dyfrdwy. Mae hyn yn cynnwys wardiau Cei Connah, Shotton, Garden City, Queensferry ac Aston yng Nghyngor Sir y Fflint. 

Unwaith y bydd y cyfleuster yn weithredol yn 2019, fe fydd cronfa gymunedol flynyddol newydd yn cymryd lle’r cyfnod adeiladu, a gall grwpiau a sefydliadau wneud cais amdano. Bydd y gronfa newydd werth £230,000 y flwyddyn a bydd Wheelabrator Technologies a phum awdurdod partner yn cyfrannu ato. 

Cronfa Budd Cymunedol

Llwythwch y ffurflen gais i lawr a'i dychwelyd i info@parc.adfer.com