Alert Section

Cynllun Bond


Efallai gall Cynllun Bond Cyngor Sir y Fflint helpu pobl sy’n cael hi’n anodd fforddio blaendal arian parod wrth geisio rhentu eiddo gan Landlord neu Asiant Preifat.

Cysylltwch cynllun Bond ar 01352 703808/ 01352 703811 neu’r Swyddog Dyletswydd Cefnogaeth Tai ar  01352 703515 am ragor o wybodaeth.