Lleoliadau Sydd ar Gael


Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Weithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint, dyma’r cyfleoedd sydd gennym ar gael eleni:-
 
Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint Lefel 2/3
• Gweinyddu Busnes Lefel 2/3 (12 lleoliad ar gael) 
• Plastro
• Cyllid (AAT Hamdden x 1/Cyllid Corfforaethol x 1)
• Gwasanaethau I Gwsmeriaiad 
• Gwasanaethau Amglcheddol Lleol Lefel 2 (2 x Gweithiwr Cyffredinol Strydwedd) 
• Gwaith Saer
• Cefn Gwlad

Cymhwysedd: Nid yw'r lleoliadau hyn ar gael i ymgeiswyr sydd â chymwysterau Lefel 4 neu uwch.

 
Graddedigion dan Hyfforddiant  
• TGCh (2 lleoliad ar gael)
• Syrfewr Meintiau

Cymhwysedd: Mae’n rhaid i ymgeiswyr Graddedigion dan Hyfforddiant feddu ar radd berthnasol ac ennill cymwysterau proffesiynol yn y maes perthnasol fel rhan o’r rhaglen.

Rhagor o fanylion am y lleoliadau hyn, gan gynnwys y gwahanol gyfleoedd Gweinyddu Busnes sydd ar gael.