Alert Section

Lleoliadau Sydd ar Gael


Lleoliadau sydd ar gael yn 2021:

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Hyfforddai Sir y Fflint, mae’r cyfleoedd sydd gennym ar gael ar gyfer y flwyddyn hon fel a ganlyn:-

Hyfforddeion Sir y Fflint Lefel 2/3

  • Peirianydd Gwresogi (2 lleoliad ar gael)
  • Plastrwr
  • Saer
  • Trydanwr

Cymhwysedd: Sylwer nad yw'r lleoliadau hyn ar gael i ymgeiswyr sy'n gymwys hyd at Lefel 3 ac uwch.