Hafan > Preswyl > Ysgolion > Gwybodaeth C-CAS i ddarparwyr

Gwybodaeth C-CAS i ddarparwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod y Cynnig Gofal Plant i Gymru, sy’n darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i blant 3 a 4 oed sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth, i deuluoedd cymwys, yn cau i newydd-ddyfodiaid ar gyfer Tymor yr Haf.

Y rheswm dros hyn yw er mwyn i’r arian gael ei ddefnyddio i gefnogi gweithwyr allweddol gyda chostau gofal plant a chefnogi plant diamddiffyn yn ystod yr argyfwng cenedlaethol presennol.

Prif bwrpas y Canllaw hwn yw cefnogi trefniadau brys ar gyfer darparu cymorth gofal plant cyn ysgol ar gyfer gweithwyr hanfodol a phlant diamddiffyn sydd wedi cael eu hadnabod yn ystod yr argyfwng cenedlaethol presennol.

Cyfradd bob awr Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (C-CAS) Sir y Fflint yw £6.00 yr awr ac mae’r gyfradd yn cynnwys costau teithio a bwyd. Ni fydd cyllid C-CAS yn cynnwys ffioedd cynnal. Bydd y cyllid yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr gofal plant a bydd ceisiadau talu yn cael eu cyflwyno drwy’r porth darparwr. Ni all ddarparwyr gofal plant godi tâl ychwanegol bob awr ar rieni o dan y cynllun.

Os ydych eisoes wedi cofrestru i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant ar gyfer Sir y Fflint ac os hoffech gofrestru ar gyfer darparu C-CAS Sir y Fflint, cwblhewch y ffurflen gofrestru lleoliad presennol. 

IOs NAD ydych eisoes wedi cofrestru i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant ar gyfer Sir y Fflint ac os hoffech gofrestru ar gyfer darparu C-CAS Sir y Fflint, cwblhewch y ffurflen gofrestru lleoliad newydd.