Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cynnig Gofal i Blant 3 – 4 oed (30 awr)

Cynnig Gofal i Blant 3 – 4 oed (30 awr)

Ataliwyd y Cynnig Gofal Plant, sy’n darparu hyd at 30 awr o addysg a gofal plant wedi ei gyllido gan y llywodraeth i blant 3 a 4 oed, dros dro ym mis Ebrill, ar mwyn gallu canolbwyntio ar adnoddau i gefnogi anghenion gofal plant gweithwyr allweddol a phlant diamddiffyn drwy’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (C-CAS).

Gydag ysgolion i fod i ail agor ym mis Medi, bydd y Cynnig yn ail agor ar gyfer ceisiadau, gan alluogi teuluoedd i gychwyn cael mynediad at y gofal plant a gyllidir.

Bydd modd i rieni a fyddai wedi bod yn gymwys i fanteisio ar y Cynnig yn ystod tymor yr haf, ond a gollodd dymor cyfan am nad oeddent wedi dechrau defnyddio’r Cynnig cyn y pandemig, gyflwyno eu cais o ganol Awst.  
Caiff ceisiadau gan rieni y bydd eu plentyn yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn nhymor yr hydref eu hystyried o ddechrau Medi ymlaen.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni os gwelwch yn dda, gan ein bod bellach, ar ôl cyhoeddiad y Gweinidog heddiw, yn gweithio ar ddiweddaru ein gwefan Cynnig Gofal Plant yn barod ar gyfer derbyn ceisiadau.

Gellir cael mwy o wybodaeth a diweddariadau o’r llefydd canlynol:
•    https://llyw.cymru/cynnig-gofal-plant-cymru-i-ailagor

•    Anfon e-bost at Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflin - fisf@flintshire.gov.uk neu anfon neges drwy’r cyfryngau cymdeithasol – ar Facebook a Twitter  Gallwch gysylltu â nhw hefyd ar www.dewis.wales neu www.fis.wales

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at ceisiadaucynniggofalplant@siryfflint.gov.uk neu ffoniwch 01352 703930.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol