Alert Section

Seddi Gwag Rhatach


Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu cludiant i ddisgyblion sy’n gymwys i deithio am ddim rhwng eu cartref a’r ysgol dan y polisi presennol.  Er mwyn gwneud hyn, mae bysiau, bysiau mini a thacsis yn cael eu caffael yn arbennig ar gyfer cludiant i'r ysgol, ac mae’r rhwydwaith cludiant yn cael ei gynllunio i redeg yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol i wasanaethu’r disgyblion sy’n gymwys i gael cludiant am ddim.  Gellir gwerthu unrhyw seddi gwag ar y cludiant i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i deithio am ddim. Gelwir y lleoedd hyn yn Seddi Gwag Rhatach. 

Bydd sedd ratach yn £150 y tymor, fesul disgybl, yn daladwy ymlaen llaw (ffi yn gywir o’r flwyddyn ysgol 2019/20).

Seddi Gwag Rhatach - Ffeithlen

Telerau ac Amodau Seddi Rhatach

Darperir cludiant yn amodol ar God Ymddygiad Teithio Llywodraeth Cymru. Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y goblygiadau o beidio â chadw at y cod hwn. Gweler y dolenni cyswllt isod i’r ‘Canllaw Rhieni’ a’r canllaw statudol llawn.

Dilynwch y ddolen isod i lenwi’r ffurflen gais ar lein.

Ffurflen Gais Ar-lein