Alert Section

Adnodd Gwirio Cymhwysedd Sir y Fflint


Bydd yr adnodd gwirio cymhwysedd hwn yn eich helpu i ganfod a ydych chi’n gymwys i wneud cais am oriau gofal plant y Cynnig Gofal Plant ar gyfer rhieni sy’n gweithio.

Rydych yn gymwys i dderbyn y Cynnig:
Os yw pob rhiant yn byw mewn ardal o Sir y Fflint ac yn bodloni diffiniadau Llywodraeth Cymru o riant sy’n gweithio ac sy’n gymwys a phlentyn cymwys.

Os oes gennych fwy nag un plentyn, llenwch gais ar wahân ar gyfer pob plentyn.

Er mwyn gweld a ydych yn gymwys, nodwch eich cod post isod a chliciwch ar y botwm i wirio (peidiwch â phwyso <ENTER> ar y bysellfwrdd neu fe fyddwch yn cael eich cyfeirio at ein tudalen canlyniadau chwilio).