Alert Section

Urddas Mislif


Am ragor o wybodaetham mislif, cyngor a chefnogaeth ewch i: https://mislif-fi.cymru/

Creodd Social Change UK brosiect ‘Mislif Fi’ ar ran GIG Cymru a Llywodraeth Cymru i agor y sgwrs a rhannu gwybodaeth am iechyd mislif, fel nad yw cenedlaethau o bobl ifanc yn dioddef yn dawel drwy fod ofn codi llais, neu drwy ddiffyg dealltwriaeth o beth sy’n normal pan ddaw hi at y mislif.