Cludiant Ysgol


Polisi Cludiant

Mae’n ofynnol i’r AALl benderfynu a oes angen darparu cludiant i ddisgyblion oedran statudol i fynychu’r ysgol er mwyn sicrhau bod y disgybl dan sylw yn bresennol yn yr ysgol benodedig. Os bernir bod cludiant o’r fath yn angenrheidiol, rhaid darparu’r cludiant yn ddi-dâl.

Meini Prawf Cymhwysedd Trafnidiaeth

Cais Cludiant Ysgol  

Cwestiynau Cyffredin Cludiant i'r Ysgol  

Cludiant Ysgol - Tywydd Drwg  

Amserlen Bws Ysgol  

Seddi Gwag Rhatach  

Cludiant Ysgol - John Summers FAQ's  

 

Ebost: school.transport@flintshire.gov.uk