Alert Section

Cyfnewid Gwisg Ysgol


Oes gennych chi wisgo ysgol ddi-eisiau neu sydd heb ei gwisgo?

Helpwch i ostwng costau addysgu yn Sir y Fflint drwy roi eich dillad ysgol di-eisiau neu heb eu gwisgo i rywun arall. Nod y cynllun Cyfnewid Gwisg Ysgol yw annog pobl Sir y Fflint i ailgylchu a rhoi gwisgoedd ysgol di-eisiau neu sydd heb eu gwisgo i rywun arall yn hytrach na’u taflu yn y bin. Bydd gwisgoedd ysgol a roddir ar gael i’w prynu yn siopau elusen Hosbys Tŷ’r Eos ledled Sir y Fflint am brisiau llawer is na siopau’r stryd fawr.

Derbynir pob eitem o ddillad ysgol gan gynnwys eitemau sy’n cynnwys logos ysgolion. Bydd Hosbys Tŷ’r Eos yn didoli a dosbarthu dillad ysgol ar gyfer siopau ledled Sir y Fflint a bydd unrhyw ddillad ysgol anaddas yn cael eu gwerthu fel carpiau i godi arian pwysig i’r hosbys.

I ble allaf fynd â gwisg ysgol?

Gallwch fynd â gwisg ysgol i unrhyw un o’r ysgolion canlynol:

 • Ysgol Gynradd Abermoddu
 • Ysgol Alun
 • Ysgol Uwchradd Argoed
 • Ysgol Gynradd Brychdyn
 • Ysgol Gynradd Bryn Coch
 • Ysgol Gynradd Brynffordd
 • Ysgol Uwchradd Castell Alun
 • Ysgol Uwchradd Cei Connah
 • Ysgol Uwchradd Elfed
 • Ysgol Gynradd Ewloe Green
 • Ysgol Uwchradd y Fflint
 • Ysgol Uwchradd Penarlâg
 • Ysgol Uwchradd Treffynnon
 • Ysgol Owen Jones Llaneurgain
 • Ysgol Maes Hyfryd - Uwchradd Arbennig
 • Ysgol Gynradd Sandycroft
 • Ysgol Gynradd Sealand
 • Ysgol Gynradd Southdown
 • Ysgol Uwchradd Dewi Sant
 • Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn
 • Ysgol Gynradd Gwepra
 • Ysgol Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir - Chwitffordd
 • Ysgol Bryn Deva
 • Ysgol Cae’r Nant
 • Ysgol Croes Atti
 • Ysgol Maes Garmon
 • Ysgol Sychdyn

Fel arall, gallwch fynd â dillad ysgol i unrhyw un o Siopau’r Hosbys (gan gynnwys gwyliau ysgol).

 

Ble allaf brynu gwisg ysgol?

Gallwch brynu gwisg ysgol o Siopau’r Hosbys ledled Sir y Fflint.

Mae Hosbys Tŷ’r Eos yn cydweithio â Hosbys St Kentigern i sicrhau fod pobl sy’n byw yn Nhreffynnon a’r cyffiniau yn cael mynediad at yr un gwasanaeth.

Ble allaf brynu gwisg benodol fy ysgol i?

Siop Hosbys Bwcle ,
3 Central Precinct,
Bwcle
CH7 2EF

 • Ysgol Gynradd Brychdyn
 • Ysgol Uwchradd Elfed
 • Ysgol Gynradd Ewloe Green
 • Ysgol Gynradd Southdown

Siop Hosbys y Fflint ,
11a Chruch Street,
Fflint

 • Ysgol Uwchradd y Fflint
 • Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn
 • Ysgol Croes Atti

Siop Hosbys yr Wyddgrug ,
18-20 New Street,
Yr Wyddgrug
CH7 1NZ

 • Ysgol Alun
 • Ysgol Uwchradd Argoed
 • Ysgol Gynradd Brychdyn
 • Ysgol Gynradd Bryn Coch
 • Ysgol Uwchradd Castell Alun
 • Ysgol Maes Garmon
 • Ysgol Maes Hyfryd - Uwchradd Arbennig
 • Ysgol Sychdyn

Siop Ffordd yr Wyddgrug,
Ffordd yr Wyddgrug (nesaf at y cae pêl-droed),
Wrecsam,
LL11 2AH

 • Ysgol Uwchradd Castell Alun
 • Ysgol Gynradd Abermoddu

Siop Hosbys Shotton ,
58 Chester Road West,
Shotton
CH5 1BY

 • Ysgol Uwchradd Cei Connah
 • Ysgol Gynradd Brychdyn
 • Ysgol Uwchradd Penarlâg
 • Ysgol Gynradd Sandycroft
 • Ysgol Gynradd Sealand
 • Ysgol Uwchradd Dewi Sant
 • Shotton Ysgol Gynradd St. Ethelwold’s –Ysgol Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir
 • Ysgol Gynradd Gwepra
 • Ysgol Bryn Deva
 • Ysgol Cae’r Nant

Hosbis Cyndeyrn Sant,
Uned 1,
Sgwâr Victoria,
Treffynnon
CH8 7TW

 • Ysgol Gynradd Brynffordd
 • Ysgol Uwchradd Treffynnon
 • Ysgol Gynradd Chwitffordd 

Prosiect Gwirfoddol yw Cyfnewid Gwisg Ysgol a arweinir gan Gyngor Sir y Fflint ar y cyd â Hosbys Tŷ’r Eos .

Hoffai'r prosiect ddiolch i Smurfit Kappa am y blychau cardbord a gafwyd ganddynt.