Hafan > Preswyl > Ysgolion > Gwirio eich bod yn gymwys Wrecsam

Gwirio eich bod yn gymwys Wrecsam

Rydych yn gymwys i dderbyn y Cynnig:

Os oes o leiaf un rhiant yn byw yn un o’r ardaloedd peilot yn Sir y Fflint

PEIDIWCH AG YMGEISIO AM Y CYNNIG MWY NAG 8 WYTHNOS CYN DYDDIAD DECHRAU EICH PLENTYN. Bydd unrhyw geisiadau a dderbynnir cyn yr 8 wythnos yn cael eu gwrthod, a bydd yn rhaid cyflwyno cais newydd.

Er mwyn gweld a ydych yn gymwys, nodwch eich cod post isod a chliciwch ar y botwm i wirio (peidiwch â phwyso <ENTER> ar y bysellfwrdd neu fe fyddwch yn cael eich cyfeirio at ein tudalen canlyniadau chwilio).

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol