Beth yw Taliadau Uniongyrchol?


What are direct payments 670

Beth yw Taliadau Uniongyrchol?

Os ydych yn gymwys am gymorth ar gyfer eich anghenion gofal, gall Cyngor Sir y Fflint roi’r arian i chi yn hytrach na gwasanaeth

Gallwch ddefnyddio eich Taliadau Uniongyrchol i drefnu cefnogaeth sy’n iawn i chi a’ch ffordd o fyw. 

Mae cael Taliadau Uniongyrchol yn golygu y gallwch gael mwy o reolaeth dros y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch, i allu gwneud dewisiadau pwysig am eich gofal, a chael llawer mwy o hyblygrwydd dros eich cefnogaeth na gofal a drefnwyd gan y cyngor.

Mae pobl yn Sir y Fflint yn defnyddio Taliadau Uniongyrchol i drefnu:

  • Cefnogaeth gyda bywyd bob      dydd a gweithgareddau
  • Cefnogaeth i fynd hwnt ac      yma
  • Cefnogaeth gyda gofal personol
  • Cefnogaeth sy’n helpu i gyflawni nodau personol
  • Cyfarpar sy’n cefnogi eu hannibyniaeth

Mae cael Taliadau Uniongyrchol yn benderfyniad personol a fydd yn eich galluogi i gyflawni ansawdd bywyd gwell, gobeithio.

Rydym yn ymroddedig i ddarparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, i bobl fel chi, er mwyn gwneud penderfyniad sy’n iawn i chi.

Mae gennym dîm Taliadau Uniongyrchol profiadol yn y cyngor, sydd yna i’ch cefnogi gydag unrhyw ymholiadau neu wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Byddwn yn ceisio rhoi gymaint o gymorth a sicrwydd gofynnol â phosibl i chi, nes eich bod yn teimlo’n hyderus i reoli trefniadau dros eich hun. Ond cofiwch, os ydych angen cefnogaeth neu gyngor o bryd i’w gilydd, dim ond un galwad i ffwrdd ydym ni.

Gwybodaeth gyswllt Taliadau Uniongyrchol:

Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol  

01352 701100    

dp.support@flintshire.gov.uk

Aelodau Tîm:

(Rheolwr Tîm Taliadau Uniongyrchol) – Mark Cooper.

(Swyddogion Cefnogi Taliadau Uniongyrchol) - Claire Tuft, Emily Kershaw, Harriet Weir, Sharon Stapley-Jones, Kathy Cocking

(Cydlynydd y Gweithlu Cynorthwyol Personol)- Gemma Wellstead        

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i eisiau gwybod mwy am Daliadau Uniongyrchol?

Er mwyn i chi gael Taliadau Uniongyrchol, mae angen i chi gael asesiad o’ch anghenion gofal. Os oes gennych weithiwr cymdeithasol neu reolwr gofal, yna cysylltwch â nhw. Os ddim, ffoniwch y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ar 03000 858858 neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant ar 01352 701000.