Hafan > Preswyl > Gwasanaethau Cymdeithasol > Taliadau Uniongyrchol

Taliadau Uniongyrchol

Beth ydy Taliadau Uniongyrchol?

Os ydych chi’n gymwys i gael help i gwrdd â’ch anghenion gofal, mae Cyngor Sir y Fflint yn gallu rhoi’r arian ichi yn lle gwasanaeth. Gellwch wario’r arian ar gael y cymorth sydd ei angen arnoch. Yr enw ar hyn ydy Taliad Uniongyrchol.

Gellwch ddefnyddio’ch Taliad Uniongyrchol i drefnu cymorth sy’n iawn ar eich cyfer chi a’ch ffordd o fyw.

Mae cael Taliad Uniongyrchol yn golygu y gellwch fod â mwy o reolaeth ar y cymorth sydd ei angen arnoch, y gellwch wneud dewisiadau pwysig ynghylch eich gofal, a bod gennych lawer mwy o hyblygrwydd efo’ch cymorth na gofal sy’n cael ei drefnu gan y cyngor.

Mae mwy a mwy o bobl yn cael y cyfle i dderbyn Taliad Uniongyrchol, ac mae llawer ohonyn nhw’n dweud wrthym fod Taliadau Uniongyrchol wedi newid eu bywydau er gwell.

Pwy sy’n gallu gwneud cais am Daliad Uniongyrchol?

Mae Taliadau Uniongyrchol yn gallu cael eu cynnig i bobl sy’n gymwys i dderbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol – ac eithrio gwasanaethau gofal preswyl parhaol.

I fod yn gymwys i gael Taliadau Uniongyrchol mae angen i Gyngor Sir y Fflint fod yn fodlon fod modd cwrdd â’ch anghenion fel hyn a’ch bod yn gallu rheoli’r Taliadau Uniongyrchol, naill ai ar eich pen eich hun neu gyda help sydd ar gael.

Sut wyf yn cael Taliad Uniongyrchol?

Er mwyn ichi gael Taliad Uniongyrchol mae angen asesiad o’ch anghenion gofal arnoch. Os oes gennych weithiwr cymdeithasol neu reolwr gofal yna cysylltwch â nhw. Os nad oes ffoniwch Wasanaethau Cymdeithasol Oedolion ar 01352 803444 neu Wasanaethau Cymdeithasol Plant ar 01352 701000.

 Beth ddylwn ei wneud os oes arnaf eisiau cael gwybod mwy am Daliadau Uniongyrchol?

Siaradwch â’ch gweithiwr cymdeithasol neu ffoniwch:

Mark Cooper (Cyd-gysylltydd Taliadau Uniongyrchol)

Gwasanaethau Cymunedol Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NN

Ffôn: 01352 701101

E-bost: Mark.Cooper@flintshire.gov.uk

neu Wasanaethau Cymdeithasol Oedolion ar 01352 803444

neu Wasanaethau Cymdeithasol Plant ar 01352 701000.

Taliadau Uniongyrchol (PDF)
Taliadau Uniongyrchol Fersiwn Hawdd ei Darllen (PDF)

Canllaw i gyfuno'ch cyllid gyda phobl eraill (PDF)
Cyfuno'ch Taliadau Uniongyrchol â phobl eraill (PDF)

Cyfrif Taliad Uniongyrchol (PDF)