Gwybodaeth i Gynorthwywyr Personol


Information for PAs sub 670

Llawlyfr Gwybodaeth Taliadau Uniongyrchol 

Llawlyfr Cynorthwyydd Personol 

Skills for Care

Skills for Care - Being a Personal Assistant Handbook 

Llawlyfr Ar-lein ar gyfer Cynorthwy-ydd Personal – Canllaw i bobl a gyflogir i gynorthwyo dinasyddion i dderbyn Taliadau Uniongyrchol