B5129 Shotton a Queensferry – Arbed Amser Siwrnai a Lonydd Bws Arfaethedig


Trwy gyllid gan Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu datrysiad trafnidiaeth integredig ar gyfer Sir y Fflint.  Mae’r ddogfen hon yn canolbwyntio ar lonydd bws arfaethedig ar hyd y B5129 o Queensferry i Lôn Shotton a mesurau arbed amser siwrnai o Shotton i Gei Connah. 

Hoffwn glywed eich barn ar y cynigion hyn ac rydym wedi cynnwys cyfres o gwestiynau penodol lle croesawir ymateb.

Mae’r ymgynghoriad wedi’i ganolbwyntio ar arbed amser siwrnai a lonydd bws a beicio dynodedig ar hyd y B5129 sy’n ymestyn o Queensferry i Shotton. 

Mae’r cyfnod ymgynghori ar agor tan hanner nos ar y 22 Mawrth 2019 a gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth drwy ddolen y ddogfen ymgynghori.

Dogfen Ymgynghori

Ffurflen Ymateb

Bus Lane Consultation