Alert Section

Gerbyd Wedi'i Adael


Caiff cerbyd ei drin fel un sydd wedi’i adael os yw wedi cael ei adael mewn ardal am gyfnod o amser neu os nad oes ganddo geidwad cofrestredig.  Efallai na fydd wedi’i drethu ac y bydd mewn cyflwr peryglus.  Os ydych yn amau fod cerbyd wedi’i adael, rhowch wybod i’r Gwasanaethau Stryd a fydd yn trefnu fod y cerbyd yn cael ei archwilio i bennu a yw wedi cael ei adael.

Rhowch y lleoliad a chymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl am y cerbyd, gan gynnwys gwneuthuriad a model, lliw, rhif cofrestru a pha mor hir y mae wedi bod yn sefyll yno. 

Rhowch wybod am Gerbyd Wedi’i Adael.