Croesawu ein Merch Aur yn ôl


Bydd Jade Jones, sydd wedi ennill ei hail Medal Aur Olympaidd, yn ymddangos ar falconi Neuadd y Dref y Fflint ddydd Sadwrn 17 Medi i nodi dechrau noson o ddathliadau i gydnabod ei chyflawniad arbennig yn Rio.

Bydd y dathliadau'n cychwyn ar daith bws pen agored o amgylch y dref ac yn gorffen mewn steil gyda thân gwyllt ym maes parcio gorsaf y bad achub.

Bydd amseroedd y digwyddiad fel a ganlyn:

  • 7.00pm Jade Jones yn ymddangos ar y balconi
  • 7.10pm Taith bws agored
  • 7.55pm Cyrraedd maes parcio gorsaf y bad achub
  • 8.30pm Tân Gwyllt

Mae cynllun o daith y bws ar gael yma.

Hoffai Cyngor Tref y Fflint a Chyngor Sir y Fflint annog trigolion y Fflint a thu hwnt i godi eu baneri a gwneud Jade yn falch unwaith eto gan roi'r croeso yn ôl y mae'n ei haeddu.