Hafan > Busnes > Trwyddedau a hawlenni > Cynllun Achredu Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Cynllun Achredu Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Mae Rhentu Doeth Cymru yn prosesu cofrestriadau landlordiaid ac yn rhoi trwyddedau i landlordiaid ac asiantau y mae angen iddynt gydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.  Roedd y ddeddfwriaeth yn caniatáu blwyddyn i’r rhai yr oedd angen iddynt gydymffurfio, wneud hynny heb berygl o wynebu canlyniadau. 

Mae’r grymoedd gorfodi dan y ddeddf bellach yn weithredol. Mae hyn yn golygu ei bod nawr yn drosedd i beidio â chydymffurfio â’r ddeddfwriaeth. Os nad ydych wedi cydymffurfio eto, cliciwch yma i ddarganfod eich camau nesaf.

Wefan Rhentu Doeth Cymru

Rhentu Doeth Cymru - Cwestiynau Cyffredin

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol