Alert Section

Cysylltu â Ni

Ansicr pwy i gysylltu â nhw yn y Cyngor? Angen cyfarwyddiadau at un o'n swyddfeydd? Efallai yr hoffech roi gwybod am bryder neu roi sylw. Gall yr adran hon eich helpu.

 

Concerns and Complaints

Ydych chi am ganmol gweithiwr neu fynegi pryder neu chwyn am wasanaeth? Mae'r adran hon yn egluro sut. i wneud hynny.

Fy Nghyfrif

Bydd Fy Nghyfrif yn caniatáu i chi gael mynediad i ran o'n gwefan a fydd yn cynnwys gwybodaeth sydd o ddiddordeb personol i chi a bydd modd i chi addasu'r cynnwys i gyd-fynd a'ch dymuniadau a'ch diddordebau unigol chi.

Accessibility Statement for Flintshire County Council

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Cyngor Sir y Fflint

Sir y Fflint yn Cysylltu

Amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus o dan yr un to yng Nghanolfan Sir y Fflint yn Cysylltu

Manylion Am Bob Ysgol

Manylion Cyswllt pob ysgol

Polisi Cwcis

Manylion ein polisi cwcis

Lawrlwytho ap Sir y Fflint

Oes angen i chi roi gwybod am broblem, cael gafael ar wybodaeth leol neu roi gwybod i ni am rywbeth? Nawr gallwch lawrlwytho ein Ap!

Ymholiadau Cyffredinol

Sut i gysylltu â'r Cyngor os oes gennych ymholiadau cyffredinol, gan gynnwys rhifau ffôn defnyddiol

Cyfryngau Cymdeithasu

Ymunwch â'n grwpiau Facebook a Twitter i ymgysylltu â'r Cyngor

Tu Allan i Oriau Cyngor Sir y Fflint

Sut i gysylltu â'r Cyngor pan fydd ein swyddfeydd ar gau ac argyfwng gwirioneddol wedi digwydd.

Cyfeiriadau Swyddfa'r Cyngor

Cyfeiriadau llawn a rhifau ffôn gwahanol swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint gan gynnwys mapiau'n dangos lleoliad yr adeiladau.

Gwasanaethau Cyngor Yn Ystod Tywydd Garw

Mae'r dudalen hon yn rhoi cyngor am wasanaethau allweddol y Cyngor a chysylltiadau eraill a allai fod yn ddefnyddiol yn ystod cyfnodau o dywydd garw.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Gellir dod o hyd i Hysbysiadau Cyhoeddus yn unol ag Adran 17(3) o Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 yma.