Alert Section

Hamdden a Thwristiaeth

Rydym yn cynnig nifer o weithgareddau a diddordebau a fydd at ddant pawb ac yma cewch wybodaeth a fydd yn eich helpu i gymryd rhan ynddynt.

Y Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau

Croeso i Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau

Cefn Gwlad a'r Arfordir

Uniquely-placed Flintshire is the gateway to Wales - but don't rush through: stop a while, and let us help you discover this truly lovely county. If it's a beach holiday, a weekend break, a bit of retail therapy or simply a day out with the family,

Gwasanaethau Hamdden

Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ar gyfer yr holl gwasanaethau hamdden yma.

Llyfrgelloedd

Mae Gwasanaethau Hamdden a Llyfrgell yn Sir y Fflint yn newid. O 1 Medi 2017, bydd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, cwmni elusennol sy'n eiddo i'r gweithwyr, yn rheoli gwasanaethau hamdden, llyfrgell a threftadaeth y Cyngor.

Cofnodion ac Archifau

Ddarganfod eich cofnodion hanes lleol a theuluol yn Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru.

Y Gwasanaeth Amgueddfeydd

Mae Gwasanaethau Hamdden a Llyfrgell yn Sir y Fflint yn newid. O 1 Medi 2017, bydd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, cwmni elusennol sy'n eiddo i'r gweithwyr, yn rheoli gwasanaethau hamdden, llyfrgell a threftadaeth y Cyngor.

Twristiaeth

Uniquely-placed Flintshire is the gateway to Wales, but don't rush through. Stop a while, and let us help you discover this truly lovely county.

Teithio a Pharcio

Chynllunio teithiau, amserlenni bysiau, meysydd parcio, gwaith ffordd, cau ffyrdd a gwyriadau

Cerdded a Beicio

Cerdded neu feicio am hwyl, ffitrwydd neu i gael oddi wrth ei holl gyda theulu neu ffrindiau, mae rhywbeth at ddant pawb