Alert Section

Setiau data

Setiau Data Cyngor Sir y Fflint

Business Rates Liabilities

List of Business Rates Liabilities data as at 10th November 2021, excluding Sole Traders.

Ymrwymiadau Newydd Ardrethi Busnes

Rhestr o Ymrwymiadau Newydd Ardrethi Busnes a grëwyd rhwng 1 Awst 2021 tan 31 Hydref 2021