Hafan > Preswyl > Lluoedd Arfog Cyfamod Cymunedol > Cyfamod Lluoedd Arfog Sir y Fflint

Cyfamod Lluoedd Arfog Sir y Fflint

Mae’r wefan hon yn ddull o sicrhau bod cymuned y Lluoedd Arfog yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael iddynt, yn lleol yng nghymuned Sir y Fflint, ac yn ehangach.

Os ydych yn aelod o'r lluoedd arfog, yn gyn-filwr, yn aelod o'r teulu neu’n ŵr neu’n wraig weddw i gyn-filwr, mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau’ch bod yn cael y cymorth a’r hawliadau  sy’n ddyledus i chi. 

Pwy sy'n rhan o gymuned y lluoedd arfog? 

Mae cymuned y lluoedd arfog yn cyfeirio at bawb sy'n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y Fyddin, y Llynges, y Llu Awyr Brenhinol a'r Llynges Fasnachol (yn ystod gwrthdaro). Mae'r gymuned hefyd yn cynnwys aelodau agos o'r teulu a dibynyddion y rhai sydd wedi gwasanaethu. 

Sut y gallaf ddod o hyd i'r help sydd ei angen arnaf?

Mae amrywiaeth eang o wasanaethau, a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer cymuned y lluoedd arfog, ar gael gan Lywodraeth Leol, y Weinyddiaeth Amddiffyn a chyrff yn y trydydd sector. Yn aml, gall fod yn ddryslyd ceisio dod o hyd i'r cyrff gorau i’ch helpu. 

Pryd bynnag y byddwch yn gofyn am wasanaeth, gofalwch eich bod yn dweud wrthym eich bod yn aelod o gymuned y lluoedd arfog. Yn aml iawn, mae rheolau arbennig sy'n berthnasol i aelodau'r gymuned mewn perthynas â gwasanaethau Llywodraeth Leol, ac rydym am sicrhau eich bod yn elwa ar y rhain. 


Adroddiad Blynyddol Cyfamod Lluoedd Arfog y DU 2015

Adroddiad Blynyddol Cyfamod Lluoedd Arfog y DU 2016

Adroddiad Blynyddol Cyfamod Lluoedd Arfog y DU 2017

Adroddiad Blynyddol Cyfamod Lluoedd Arfog Sir y Fflint 2016 2017

 

Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog i’w gynnal yng Nghonwy Mehefin 2018.

Darllenwch Newyddlen Rhifyn 2 - Ionawr 2018

Yn galw ar bob cyn-filwr!  Hoffech chi gymryd rhan yn yr orymdaith seremonïol?  Lawrlwythwch y ffurflen gais yma

Mae hwn yn ddiwrnod arbennig i lawer ac rydym yn chwilio am gyn-filwyr o bob rhan o’r wlad ac o’r Tri Gwasanaeth i ymuno â’r orymdaith. Os hoffech chi gymryd rhan, byddem wrth ein bodd clywed oddi wrthych. Rydym yn disgwyl y bydd llawer o alw, felly anfonwch eich ffurflenni cofrestru at Gyngor Conwy erbyn dim hwyrach na 28 Chwefror. Bydd yr orymdaith seremonïol yn digwydd tua hanner dydd ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog, dydd Sadwrn 30 Mehefin.Cofrestrwch rŵan: www.conwy.gov.uk/gorymdaithdlla