Hafan > Preswyl > Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) > Assets > Asedau Higher Kinnerton

Asedau Higher Kinnerton

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0081 Higher Kinnerton: Ardal Chwarae Greenfield Avenue 

P/PA/0082 Higher Kinnerton: Ardal Chwarae Park Avenue 

Caeau Chwarae

P/PF/0018 Higher Kinnerton: Caeau Chwarae Park Avenue 

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn melyn yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol