Hafan > Preswyl > Cysylltu-a-Ni > Sir y Fflint yn Cysylltu

Sir y Fflint yn Cysylltu

19/10/18, 10.00am
Due to a Police Incident in Connah's Quay, the Connah's Quay Flintshire Connects and Library building will be closed for the rest of the day.

 

Gweledigaeth Sir y Fflint yn Cysylltu yw gwella gwasanaethau i gwsmeriaid drwy ddarparu mynediad mwy syml a chydgysylltiedig at wasanaethau’r Cyngor Sir a’r Sector Cyhoeddus mewn amgylchedd modern a chroesawgar.

Partneriaeth rhwng Cyngor Sir y Fflint, Y Ganolfan Byd Gwaith, Heddlu Gogledd Cymru, Coleg Cambria a Chymunedau’n Gyntaf yw Sir y Fflint yn Cysylltu.

Mae canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu yng Bwcle, Nghei Connah, Y Fflint, Treffynnon, a'r Wyddgrug.  
Fydd Oriau Agor Sir y Fflint yn Cysylltu yn newid o Dydd Llun Mehefin 4ydd fel isod.
Cliciwch ar y ddolen hon i weld yr oriau newydd.

 

Doleg i wefan Coleg Cambria

Doleg i wefan Heddlu Gogledd Cymru

Doleg i wefan Jobcentre Plus

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol