Hafan > Preswyl > Cysylltu-a-Ni > Sir y Fflint yn Cysylltu

Sir y Fflint yn Cysylltu

Newyddion diweddaraf 26/10/18:
Mae’r ciosgau talu yn Ganolfan Sir y Fflint yn Cysylltu Fflint a Cei Connah yn y broses o gael eu huwchraddio, ac nid oes modd iddynt gymryd taliadau cerdyn dros dro.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.
Gellir gwneud taliadau cerdyn arlein, fel arall gallwch siarad â chynghorydd yn y Ganolfan a all eich helpu i wneud taliadau ar-lein, taliadau ffôn neu gymorth i osod debyd uniongyrchol.

Gweledigaeth Sir y Fflint yn Cysylltu yw gwella gwasanaethau i gwsmeriaid drwy ddarparu mynediad mwy syml a chydgysylltiedig at wasanaethau’r Cyngor Sir a’r Sector Cyhoeddus mewn amgylchedd modern a chroesawgar.

Partneriaeth rhwng Cyngor Sir y Fflint, Y Ganolfan Byd Gwaith, Heddlu Gogledd Cymru, Coleg Cambria a Chymunedau’n Gyntaf yw Sir y Fflint yn Cysylltu.

Mae canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu yng Bwcle, Nghei Connah, Y Fflint, Treffynnon, a'r Wyddgrug.  
Fydd Oriau Agor Sir y Fflint yn Cysylltu yn newid o Dydd Llun Mehefin 4ydd fel isod.
Cliciwch ar y ddolen hon i weld yr oriau newydd.

 

Doleg i wefan Coleg Cambria

Doleg i wefan Heddlu Gogledd Cymru

Doleg i wefan Jobcentre Plus

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol