Hafan > Preswyl > Cysylltu-a-Ni > Eich Cyngor

Eich Cyngor

Cofrestrwch fel nad ydych ar eich colled!

 

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi cyflwyno ffordd newydd o gyfathrebu gyda phreswylwyr – GovDelivery.  Bydd hyn yn disodli'r e-gylchgrawn Eich Cyngor. Gellir cael mynediad at rifynnau blaenorol o’r e-gylchgrawn hwn, isod.

 

Mae y system newydd yn caniatáu i chi gofrestru a derbyn gwybodaeth am wasanaethau penodol trwy e-bost. Chi sy’n rheoli pa wybodaeth a dderbyniwch.

 

Mae e-bost yn parhau i fod yn un o’r ffyrdd gorau o dderbyn gwybodaeth. Felly os nad ydych eisiau methu dim, ymunwch ar gyfer gwasanaethau sydd o ddiddordeb i chi ac fe anfonwn ddiweddariadau rheolaidd atoch.

 

Mae’n hawdd ofnadwy i’w ddefnyddio – os ydych yn gallu anfon e-bost, mi fedrwch ei ddefnyddio. Ni fyddwch yn eich mygu gydag e-byst a gallwch ddatdanysgrifio pryd bynnag yr hoffwch. Mae llawer o awdurdodau lleol eraill eisoes yn defnyddio’r system hon i gyfathrebu gyda’u preswylwyr a chwsmeriaid ac mae’n llwyddiannus iawn.

 

I gofrestru, os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod, tanysgrifiwch drwy roi eich cyfeiriad e-bost ar y "pop up" a fydd yn ymddangos ar eich hafan.  Dilynwch y cyfarwyddiadau i danysgrifio i’r testunau mae gennych ddiddordeb ynddynt ac i ffwrdd â chi!

 

Rydym yn cyflwyno nifer o destunau i gychwyn a byddwn yn ychwanegu at y rhain fel y symudwn ymlaen. Ar hyn o bryd gallwch danysgrifio i:

 

•             Newyddion Eich Cyngor

•             Cynllunio

•             Addysg

•             Gwaith Ffyrdd

•             Tai

•             Swyddi

•             Gwastraff ac Ailgylchu

•             Ymgynghori ac Ymgysylltu

Rhifynnau blaenorol

Haf 2017 (PDF)

Chwefror 2017 (PDF)

Haf 2016 (PDF)

Hydref 2016 (PDF)

Haf 2015 (PDF)

Tachwedd 2015 (PDF)

Rhagfyr 2015 (PDF)

Rhagfyr 2014 (PDF)

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol