Hafan > Preswyl > Calendr digwyddiadau

Calendr digwyddiadau

Cyflwynwch eich digwyddiad eich hun yn y Gymraeg.

Subject Lleoliad Dyddiad Cyswllt
Theatr Clwyd - Perfformiadau yn dod i Theatr Clwyd yn ystod y misoedd nesaf. Yr Wyddgrug CH7 1YA 01/01/2017 0845 330 3565 neu box-office@clwyd-theatr-cymru.co.uk
Sesiynau Rhoi Gwaed yn Sir y Fflint Lleoliadau ar draws Sir y Fflint. 01/01/2017 0800 252266 neu ebost donor.appointments@wales.nhs.uk
Marchnadoedd yn Sir y Fflint Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon a'r Wyddgrug 02/01/2017
Cerddwyr Glannau Dyfrdwy: Rhaglen Gerdded Sir y Fflint a'r cyffiniau 11/02/2017
Digwyddiadau Meddwl, Corff ac Ysbryd yn Queensferry a'r Wyddgrug Neuadd Goffa Queensferry, Ffordd Caer y Gorllewin, Queensferry, CH5 1TD a Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, CH7 1YA 11/02/2017 info@rainbowbiz.org.uk www.rainbowbiz.org.uk
2017 Event List - Mold Town Council see flyer 17/02/2017 Mold Town Council
Cymdeithas Planhigion Gwydn, Cangen Clwyd - Sgwrs, Teffynnon Canolfan Gymunedol Treffynnon (ger y Hamdden a'r Llyfrgell), Ffordd y Gogledd, Treffynnon CH8 7TQ 21/05/2017 Mike Lennox ar 07768 423965 neu clwyd@hardy-plant.org.uk
Vision Support Various 23/08/2017
Twrnamaint Pêl-droed 6 Bob Ochr i blant Chwaraeon Cei Connah Golftyn Lane, Cei Connah, Sir y Fflint, Glannau Dyfrdwy, CH5 4BH 24/08/2017 Steve Taylor 07814504957
Digwyddiadau Talacre Traeth Talacre 06/09/2017 I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu eich lle, ffoniwch - 01352 703900 / 07711438089 or email tim.johnson@flintshire.gov.uk
Hop & Grain Ale Trail Flintshire Sir y Fflint 09/09/2017 07790124923
Flintshire Real Ale Trail Flintshire 09/09/2017 01244 941854 http://realaletrailflintshire.co.uk/
Fund Raising Concert St Eurgain and St Peter's Church Northop 20/10/2017 01352840210
Christmas fayre Deeside Lesuire centre 17/12/2017 Jody 07889164786

Back | Home

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol