Hafan > Preswyl > Calendr digwyddiadau

Calendr digwyddiadau

Cyflwynwch eich digwyddiad eich hun yn y Gymraeg.

Subject Lleoliad Dyddiad Cyswllt
Theatr Clwyd - Perfformiadau yn dod i Theatr Clwyd yn ystod y misoedd nesaf. Yr Wyddgrug CH7 1YA 01/01/2017 0845 330 3565 neu box-office@clwyd-theatr-cymru.co.uk
Sesiynau Rhoi Gwaed yn Sir y Fflint Lleoliadau ar draws Sir y Fflint. 01/01/2017 0800 252266 neu ebost donor.appointments@wales.nhs.uk
Marchnadoedd yn Sir y Fflint Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon a'r Wyddgrug 02/01/2017
Cerddwyr Glannau Dyfrdwy: Rhaglen Gerdded Sir y Fflint a'r cyffiniau 11/02/2017
Digwyddiadau Meddwl, Corff ac Ysbryd yn Queensferry a'r Wyddgrug Neuadd Goffa Queensferry, Ffordd Caer y Gorllewin, Queensferry, CH5 1TD a Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, CH7 1YA 11/02/2017 info@rainbowbiz.org.uk www.rainbowbiz.org.uk
2017 Event List - Mold Town Council see flyer 17/02/2017 Mold Town Council
Cymdeithas Planhigion Gwydn, Cangen Clwyd - Sgwrs, Teffynnon Canolfan Gymunedol Treffynnon (ger y Hamdden a'r Llyfrgell), Ffordd y Gogledd, Treffynnon CH8 7TQ 21/05/2017 Mike Lennox ar 07768 423965 neu clwyd@hardy-plant.org.uk
The Methodist Church Heritage Weekend See opening times poster or visit www.buckleydeesidecircuit.co.uk 13/10/2017
Gyrfa mewn Adeiladu yng Nghanolfan Ddinesig Cei Connah, CH5 4HA 18/10/2017 Paul Murphy yn y Ganolfan Byd Gwaith ar 07748 881647 neu Nia Parry yn swyddfa Cymunedau yn Gyntaf ar 01244 846090
Fund Raising Concert St Eurgain and St Peter's Church Northop 20/10/2017 01352840210
Maddwl am faethu? Springfield Hotel, Holywell 07/11/2017 01352 701965
Christmas fayre Deeside Lesuire centre 17/12/2017 Jody 07889164786

Back | Home

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol