Newyddion Diweddaraf

Ymweliad Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug

Published: 23/01/2019

 

4476.jpgCrosawodd yr Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Paul Cunningham a’i Gonsort, Mrs Joan Cunningham, aelodau o'r Cyngor Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug,  yn ddiweddar. Aethant i Ystafell 
y Cadeirydd a Siambr y Cyngor am sesiwn h
oli ac ateb.


4478.jpg


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint