Newyddion Diweddaraf

Ymweliad Ysgol Cornist Park, Y Fflint

Published: 28/01/2019
4697.jpg
Crosawodd yr Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Paul Cunningham a'i Gonsort, Mrs Joan Cunningham, 
aelodau o'r Cyngor Ysgol Cornist Park, Y Fflint, yn ddiweddar.

Aethant i Ystafell y Cadeirydd a Siambr y Cyngor am sesiwn holi ac ateb.


4683.jpgShare this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint