Newyddion Diweddaraf

Published: 20/02/2019

Beavers.jpg

Cadeirydd yn croesawu pobl ifanc i Neuadd Y Sir

Croesawodd y Cadeirydd, y Cynghorydd Paul Cunningham a’i Gymar, Mrs Joan Cunningham, grwp Beaver Mynydd Isa i Neuadd y Sir yn ddiweddar.  Bu iddynt ddysgu am ddemocratiaeth fel rhan o’u Bathodyn Democratiaeth.

Aethant i Ystafell y Cadeirydd a Siambr y Cyngor am sesiwn holi ac ateb.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint