Hafan > Preswyl > Forwm Siriol > Fforwm Sirol - Hafan

Fforwm Sirol - Hafan

Mae'r Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o’r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.

 

Cymuned A Rennir Siarter:

Mae Cyngor Sir y Fflint a'r holl Gynghorau Tref a Chymuned wedi datblygu a llofnodi 'Siarter' sy'n nodi sut rydym yn anelu at weithio gyda'n gilydd er budd cymunedau lleol tra'n cydnabod ein cyfrifoldebau perthnasol fel cyrff statudol annibynnol a etholwyd yn ddemocrataidd.

Cymuned A Rennir Siarter

Mae`r Fforwm yn cyfarfod bob chwater, gyda gwaith fforwm a bennwyd gan gynllun gweithredu`r Siarter yn digwydd trwy gydol y flwyddyn 

 

Cynghorau Tref a Chymuned:

cliciwch yma am fanylion cyswllt y Cynghorau Tref a Chymuned.

 

Hyfforddiant – Codi Ymwybyddiaeth:

Gweler ynghlwm rai deunyddiau a allai fod o ddefnydd i chi wrth godi ymwybyddiaeth o’r cod ymysg eich cynghorwyr. Yr eitem gyntaf yw cyfres o sleidiau yn cynnwys gwybodaeth gefndirol am y cod a’r ymddygiadau a fydd yn achosi ei weithrediad neu’n torri ei ofynion.  Yr ail yw dolen at fideo a baratowyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn trafod ei rôl mewn perthynas â’r cod ymddygiad. Paratowyd y ddau ar gyfer y cynghorwyr newydd yn dilyn yr etholiadau ym mis Mai 2017.

Hyfforddiant Llywodraethu ac Ymddygiad Cynghorau Tref a Chymuned - 2017

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Fideo Cod Ymddygiad

 

Newyddion: 

Amserlen etholiadol ar gyfer etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr: 4 Mai 2017

Ymgynghore Llywodraeth Cymru

Cau Ysgolion

Deddf Llywodraeth Leol ( Democratiaeth) (Cymru 2013) Mynediad i Wybodaeth 

Cylchlythyr Grantiau Mai 2015

 

I gael gwybodaeth gyffredinol am y Fforwm Sirol, cysylltwch â:

Sam Perry - Ffôn: 01352 701476 / E-bost: sam.perry@flintshire.gov.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol / cwynion, cysylltwch â:

Joanne Pierce - Ffôn: 01352 702106 / E-bost: Joanne.Pierce@flintshire.gov.uk