Hafan > Preswyl > Arbed-Ynni

Arbed Ynni

Dod o hyd i wybodaeth am uned ynni Sir y Fflint, manylion cyswllt a sut y gallwch chi gymryd rhan.

ECO-Flex: Grant Tuag At Wella Effeithlonrwydd Ynni

Cynllun grant yw'r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) sy'n galluogi cwsmeriaid sy'n profi tlodi tanwydd i wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

Uned ynni

Mae Tim Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Domestig y cyngor yn rhoi cyngor a gwybodaeth broffesiynol i'r cyhoedd, gyda chryn bwyslais ar arbed ynni

Ynni adnewyddadwy drafft y Cyngor ar gyfer y deng mlynedd nesaf

Gwahoddir preswylwyr Sir y Fflint i rannu eu barn am gynllun gweithredu ynni adnewyddadwy drafft y Cyngor ar gyfer y deng mlynedd nesaf.