Hafan > Preswyl > Swyddi a Gyrfaoedd

Swyddi a Gyrfaoedd

Cael hyd i wybodaeth am y swyddi gwag diweddaraf a'r cyfleoedd i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Sir y Fflint

Swyddi Gwag

Croeso i dudalennau swyddi Cyngor Sir y Fflint, lle cewch hyd i'n holl swyddi gwag a gwybodaeth am y broses ymgeisio a recriwtio.

Gweithio i Sir Y Fflint

Rydym yn hynod falch o weld eich bod yn ystyried chwilio am swydd yma yn ein Cyngor.

Sut i Wneud Cais

Cewch wybodaeth i'ch helpu i lenwi'r ffurflen gais ar y tudalennau a ganlyn. Os na chewch hyd i wybodaeth benodol neu os hoffech unrhyw fath o gymorth ychwanegol, os gwelwch yn dda cysylltwch â'n gwasanaethau i weithwyr ar 01352 702060.

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli i'r Cyngor

Employment Support for Veterans

Rydym yn sylweddoli y gall fod yn anodd addasu ar ôl i'ch gyrfa yn y Lluoedd Arfog ddod i ben. Yma, cewch gyngor i'w gwneud yn haws addasu.