Hafan > Preswyl > Tir a Eiddo > Tir llygredig

Tir llygredig

Mae gan Brydain hanes hir o weithgaredd diwydiannol ac mae hyn, ynghyd â gwaredu’r gwastraff a gynhyrchir gan boblogaeth sy’n tyfu o hyd ac o hyd, wedi gadael etifeddiaeth o halogiad. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi amcangyfrif bod ffenomenau naturiol neu weithgaredd gan bobl wedi effeithio, i ryw raddau, ar tua 300,000 hectar o dir yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r gyfraith wedi gwneud darpariaeth ar gyfer archwilio i'r posibilrwydd fod tir wedi'i halogi ac i roi sylw i'r tir hwnnw os darganfyddir ei fod wedi'i halogi. Mae’r gyfraith yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i fabwysiadu strategaeth yn esbonio sut y bydd yn dod o hyd i dir y mae halogiad wedi effeithio arnoa sut y bydd yn sicrhau y caiff yr halogiad ei adfer.

Rhaid gwneud hynny mewn modd strategol, a dyna pam y mae angen llunio’r Strategaeth Tir Halogedig. Mae’r strategaeth yn egluro sut y bydd Cyngor Sir y Fflint yn mynd i’r afael â’r dasg.

Strategaeth Archwilio Tir Halogedig 2013 (PDF 4MB ffenestr newydd)

Datblygu Tir Halogedig (PDF 1MB ffenestr newydd)

Tir Llygredig FAQ (PDF 1MB ffenestr newydd)

Cofrestr tir halogedig (Y dogfennau isod):

Contaminated land remediation notice wirral (PDF 500KB ffenestr newydd)

Contaminated land remediation statement Beechwood (PDF 2MB ffenestr newydd)

Contaminated land remediation statement Bilberry (PDF 2MB ffenestr newydd)

Contaminated land remediation statement Wirral (PDF 1MB ffenestr newydd)Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am Strategaeth Tir Halogedig Sir y Fflint, mae croeso i chi ysgrifennu atom:

Y Swyddog Tir Halogedig, Yr Adran Rheoli Llygredd, Diogelu’r Cyhoedd, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NF.

(Byddai o gymorth i ni pe baech yn cynnwys eich enw, eich cyfeiriad post a’ch rhif ffôn mewn unrhyw ohebiaeth ysgrifenedig).

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol