Eiddo Cymeradwy

Ystafell Seremonïau Neuadd Llwynegrin, Y Swyddfa Gofrestru, Yr Wyddgrug

Llwynegrin Hall Ceremony Room / Ystafell Seremonïau Neuadd Llwynegrin

Hysbysiad cyhoeddus

Mae’r eiddo isod wedi gwneud cais i Gyngor Sir y Fflint am gymeradwyaeth i fod yn lleoliad priodasau sifil a phartneriaethau sifil. Os ydych yn gwrthwynebu’r cais am gymeradwyaeth, rhaid ichi gyflwyno hysbysiad cyn pen 21 diwrnod ar ôl 12 Mehefin 2018 yn nodi’r rhesymau dros eich gwrthwynebiad.

The Prince of Wales Suite  (PDF.doc, 73 Kb, ffenestr newydd) 

Mae’r eiddo isod wedi gwneud cais i Gyngor Sir y Fflint am gymeradwyaeth i fod yn lleoliad priodasau sifil a phartneriaethau sifil. Os ydych yn gwrthwynebu’r cais am gymeradwyaeth, rhaid ichi gyflwyno hysbysiad cyn pen 21 diwrnod ar ôl 14 Mehefin 2018 yn nodi’r rhesymau dros eich gwrthwynebiad.

Stamford Gate Hotel Ltd  (PDF.doc, 73 Kb, ffenestr newydd) 

Gwesty Beaufort Park

Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6RQ

Rhif ffôn: 01352 758646
Rhif ffacs: 01352 757132
E-bost: info@beaufortparkhotel.co.uk

Theatr Clwyd
Raikes Lane, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1YA
Rhif ffôn: 01352 756331
Rhif ffacs: 01352 701558
E-bost: nathan.stewart@theatrclwyd.com

Gateway to Wales Hotel
Welsh Road, Sealand, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2HX
Rhif ffôn: 01244 830332
Rhif ffacs: 01244 836190
E-bost: info@gatewaytowaleshotel.co.uk

Gyrn Castle
Llanasa, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9BG
Rhif ffôn:  01745 853500
E-bost: info@gyrncastle.com

Gwesty Highfield Hall
Ffordd Caer, Llaneurgain, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6AZ
Rhif ffôn: 01352 840221
Rhif ffacs: 01352 840221
E-bost: highfieldhallch7@btinternet.com

Holiday Inn Chester West
A55 Gorllewinol, Northop Hall, Sir y Fflint, CH7 6HB
Rhif ffôn: 01244 550011
Rhif ffacs: 01244 550763

Mountain Park Hotel and Golf Club
Ffordd Llaneurgain, Y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5QG
Rhif ffôn: 01352 736000
Rhif ffacs: 01352 736010
E-bost: reception@mountainparkhotel.co.uk

Northop Hall Country House Hotel
Ffordd Caer, Northop Hall, Sir y Fflint, CH7 6HJ
Rhif ffôn: 01244 816181
Rhif ffacs: 01244 814661
E-bost: info@northophallhotel.co.uk

Gwesty Plas Hafod
Gwernymynydd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 5JS
Rhif ffôn: 01352 700177
Rhif ffacs: 01352 755499
E-bost: reception@plashafordhotel.com

Pentrehobyn Coach House
Old Wrexham Road, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 4HE
Rhif ffôn: 01352 752443
Rhif ffacs: 01352 752443
E-bost: stay@pentryhobyn.co.uk

The Prince of Wales Suite
The Celtic Arms, Northop Country Park, Llaneurgain, Sir y Fflint. CH7 6WA
Rhif ffôn: 01978 798510
E-bost: theprinceofwalessuite@woodwardandfalconer.com

Gwesty Soughton Hall
Llaneurgain, Sir y Fflint, CH7 6AB
Rhif ffôn: 01352 840811
Rhif ffacs: 01352 840382
E-bost: info@soughtonhall.co.uk

Gwesty Springfield
Gwibffordd yr A55, Pentre Helygain, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 8BD
Rhif ffôn: 01352 780503
Rhif ffacs: 01352 780826

Stamford Gate Hotel
Ffordd Helygain, Treffynnon, Sir y Fflint. CH8 7SJ
Rhif ffôn: 01352 712942
Ebost: info@stamfordgatehotel.co.uk

Village Hotel Club St David's
Parc Dewi Sant Ewlo, Sir y Fflint, CH5 3YB
Rhif ffôn: 01244 560640
Rhif ffacs: 01244 520930
Ebost: stdavidshub@village-hotels.com

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol