Hafan > Preswyl > Ffyrdd a Theithio

Ffyrdd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy

Draeniau neu lifogydd ar briffyrdd

Rhowch wybod am ddifrod/rhwystrau mewn gridiau, draeniau neu gwteri. Rhowch wybod am lifogydd ar ffyrdd neu balmentydd

Gyrru'n ddiogel ar gefn beic modur

Cyngor i yrwyr beiciau modur a cherbydau eraill