Hafan>
Hafan > Preswyl > Ysgolion > Treffynnon Cais Cynllunio Ysgolion - Cymeradwywyd

Treffynnon Cais Cynllunio Ysgolion - Cymeradwywyd

RAZOR VIEW ERROR
Path: /SiteElements/Razor/flickr.cshtml
Error: The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.

Rhybudd ynglyn â Hawlfraint

Mae ddeddfau hawlfraint (Adran 47, Deddf 1988) yn amddiffyn cynlluniau, darluniadau a deunydd a anfonir at y Cyngor. Dim ond i gymharu ceisiadau presennol gyda cheisiadau blaenorol ac i wirio a yw datblygiadau wedi’u cwblhau yn unol â chynlluniau a gymeradwywyd y gallwch ddefnyddio deunydd yr ydych wedi’i lawrlwytho a/neu ei argraffu at ddibenion ymgynghori.

Cael golwg ar ddyddiadau, cynlluniau a dogfennau atodol a hysbysiad y penderfyniad

www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Council-Apps/News-Archive.aspx?a=NewsArchive&u=5284E948B96AEBBD80257CD900280B13