Hafan > Preswyl > Ysgolion > Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Dyddiau Hyfforddiant Athrawon

Llywodraeth Cymru - Dyddiadau tymhorau ysgol - Rheoliadau

Mae Gweinidogion Cymru wedi defnyddio Deddf Addysg (Cymru) 2014 i wneud newidiadau deddfwriaethol i’r modd y caiff dyddiadau tymhorau ysgol eu pennu er mwyn cysoni’r dyddiadau ar draws pob ysgol a gynhelir. Mae'r newidiadau hyn yn golygu bod Gweinidogion Cymru yn gallu rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig ynghylch dyddiadau eu tymhorau os nad yw'r dyddiadau hynny wedi'u cysoni, neu os oes angen eu newid.

Dyddiadau Tymor wedi’u Cysoni a Chyfeiriad y Gweinidog

 

Dyddiadau hyfforddiant arferol 

Nodwch y cynhelir pum niwrnod hyfforddi i staff addysgu yn flynyddol. Ar ddiwrnodau hyfforddi, mae safle’r ysgol yn agored ond ni fydd mynediad i ddisgyblion.  Nid yw’r Awdurdod Lleol yn awgrymu diwrnodau hyfforddi penodedig bellach.  Mae ysgolion yn gyfrifol am osod eu diwrnodau hyfforddi eu hunain. Gweler gwefan ysgol eich plentyn am fanylion. 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2017 / 2018

Tymor yr Hydref 2017

-    1 Medi 2017 - 27 Hydref 2017
-    6 Tachwedd 2017 - 22 Rhagfyr 2017

Tymor y Gwanwyn 2018

-    8 Ionawr 2018 - 9 Chwefror 2018
-    19 Chwefror 2018 - 23 Mawrth 2018

Tymor yr Haf 2018

-    9 Ebrill 2018 - 25 Mai 2018
     Calan Mai: 7 Mai 2018
-    4 Mehefin 2018 - 20 Gorffennaf 2018 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2017 - 18 (pdf, 130Kb ffenestr newydd)

Dyddiadau Tymor Ysgol 2018 / 2019

Tymor yr Hydref 2018

- 3 Medi 2018 – 26 Hydref 2018
- 5 Tachwedd 2018 – 21 Rhagfyr 2018

Tymor y Gwanwyn 2019

- 7 Ionawr 2019 – 22 Chwefror 2019
- 4 Mawrth 2019 – 12 Ebrill 2019

Tymor yr Haf 2019

- 29 Ebrill 2019 – 24 Mai 2019
Calan Mai: 6 Mai 2019
- 3 Mehefin 2019 – 22 Gorffennaf 2019

Dyddiadau Tymor Ysgol 2019 / 2020

Tymor yr Hydref 2019

- 2 Medi 2019 – 25 Hydref 2019
- 4 Tachwedd 2019 – 20 Rhagfyr 2019

Tymor y Gwanwyn 2020

- 6 Ionawr 2020 – 14 Chwefror 2020
- 24 Chwefror 2020 – 3 Ebrill 2020

Tymor yr Haf 2020

- 20 Ebrill 2020 – 22 May 2020
Calan Mai: 4 Mai 2020
- 1 Mehefin 2020 – 20 Gorffennaf 2020