Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cais Cludiant Ysgol

Cais Cludiant Ysgol

Amserlen Cludiant Ysgol 2018/2019

Blwyddyn DerbynFfurflenni cais ar gaelDyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni wedi’u llenwiCeisiadau’n cael eu hasesuHysbysiad o gymhwysterHysbysiad o drefniadau cludiant
Cynradd (Derbyn) 01/02/2018 30/04/2018 01/05/2018 - 31/05/2018 15/06/2018 20/07/2018
Uwchradd (Blwyddyn 7) 01/02/2018 30/04/2018 01/05/2018 - 31/05/2018 15/06/2018 20/07/2018

Y broses ymgeisio i rieni

 • Mae’r ffenestr i wneud ceisiadau cludiant ysgol yn agor gyda ffurflenni ar gael 1 Chwefror – 30 Ebrill 2018
 • Dylid cwblhau ceisiadau ar-lein (dolen gyswllt ar waelod y dudalen hon)
 • Rhaid i chi wneud cais i’r awdurdod lleol am lle rydych yn byw. Er enghraifft; os ydych wedi cael lle ysgol yn Sir y Fflint a'ch bod yn byw yn Sir Ddinbych, rhaid i chi wneud cais i Gyngor Sir Ddinbych.
 • Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o fewn 10 diwrnod gwaith fod eich cais wedi’i dderbyn
 • Bydd yr Uned Gludiant Integredig yn asesu’ch cais unwaith y byddwch wedi cael cadarnhad o’r ysgol bod eich plentyn wedi cael lle
 • Pan fydd eich plentyn wedi’i asesu, byddwch yn rhoi gwybod i chi os ydyw’n gymwys ai peidio
 • Byddwn yn dweud wrthych am y trefniadau cludiant cyn diwedd tymor yr haf (Gorffennaf 2018) ac yn anfon tocyn bws i’ch plentyn (os yw’n gymwys) ar yr adeg hon
 • Nodwch y bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried ar ôl y rhai hynny a dderbynnir erbyn y dyddiad cau, ond ni allwn sicrhau y bydd trefniadau cludiant yn eu lle Medi 2018 ar gyfer ymgeiswyr hwyr, ac efallai na fydd cludiant ar gael hyd nes ar ôl hanner tymor Hydref 2018. Bydd pob cais hwyr yn cael ei sgorio o ran blaenoriaeth e.e. seiliau meddygol / anghenion addysgol arbennig yn gyntaf.
 • Os ydych yn symud tŷ, bydd angen i chi ail-ymgeisio am gludiant ysgol am ddim, gan y bydd eich cymhwysedd wedi newid o bosibl
 • Os ydych yn gwneud cais am gludiant ar ôl symud tŷ yn ystod y flwyddyn ysgol, gwnewch gais cyn gynted ag y bydd eich cyfeiriad newydd wedi'i gadarnhau
 • Ar yr amod nad yw eich cyfeiriad cartref a'r ysgol a fynychwyd yn newid, nid oes angen i chi ail-gymhwyso am gludiant ysgol bob blwyddyn.

Gwneud cais ar-lein

Darperir cludiant yn amodol ar God Ymddygiad Teithio Llywodraeth Cymru. Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y goblygiadau o beidio â chadw at y cod hwn. Gweler y dolenni cyswllt isod i’r ‘Canllaw Rhieni’ a’r canllaw statudol llawn.

Dilynwch y ddolen isod i lenwi’r ffurflen gais ar lein.


Ffurflen Gais Ar-lein

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol