Hafan > Preswyl > Ysgolion > Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg

Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg

Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg? Bydd lleoedd addysg cyfrwng Cymraeg ar gael am y tro cyntaf ym mis Medi 2014 i ddisgyblion Meithrin a Derbyn yn Shotton a Glannau Dyfrdwy - gymaint yw’r galw gan y gymuned.

Mae’n bosib i rieni a gwarcheidwaid sydd â phlant fydd yn dair neu bedair oed ar yr 31ain o Awst 2014 gadw lle i’w plant yn y dosbarth meithrin neu ddosbarth derbyn ar gyfer mis Medi 2014.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Menter Iaith Sir y Fflint a Mudiad Meithrin tuag at ddarparu lleoedd addysg cyfrwng Cymraeg ychwanegol.  Bydd y ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg newydd ar gael o fis Medi 2014 yn yr adeilad sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan Ysgol Fabanod Shotton ar Plymouth Street. Enw’r ysgol fydd:

Ysgol Croes Atti @ Glannau Dyfrdwy
Croes Atti Primary School @ Deeside

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Chris Bithell:

“Mae hwn yn gyfle gwych i blant ardal Shotton a Glannau Dyfrdwy gael y fantais o ddod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a Saesneg trwy dderbyn eu haddysg yn Gymraeg. Byddwn yn gwahodd ceisiadau i’r dosbarthiadau derbyn ar gyfer y flwyddyn nesaf rhwng y 30ain o Fedi a’r 29ain o Dachwedd. Gall rhieni gadw lle i’w plant yn yr ysgol feithrin o’r 6ed o Ionawr 2014. Buaswn yn annog rhieni a gwarcheidwaid i wneud yn fawr o’r cyfle hwn!”

I gael rhagor o wybodaeth neu i gael pecyn derbyniadau, cysylltwch â’r Adran Dysgu Gydol Oes ar 01352 704068 / 704019.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad.