Hafan > Preswyl > Gwasanaethu Cymdeithasol > Amddiffyn Plant

Amddiffyn Plant

Dylai unrhyw un sy’n poeni neu am blentyn sy’n cael ei niweidio yn Sir y Fflint neu sy’n amau bod hyn yn digwydd, gysylltu â

Y Gweithiwr Cymdeithasol ar Ddyletswydd, Tîm Dyletswydd ac Asesu, Gwasanaethau Cymdeithasol, Swyddfeydd y Cyngor, Chapel Street, Y Fflint, CH5 4HB

Ffôn: 01352 701000

Os hoffech gysylltu y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch y Gweithiwr Cymdeithasol ar Ddyletswydd ar 0845 053311