Hafan > Preswyl > Gwasanaethau Cymdeithasol > Gofal cymdeithasol i oedolion

Social Care for Adults

Social Care for Adults

Ailalluogi

Rhaglen o asesiadau a chymorth byrdymor wedi'u llunio i'ch helpu i adennill neu gadw'ch annibyniaeth yw ailalluogi.

Cartrefi Gofal

Mae Cyngor eisiau cefnogi pobl i gadw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain a gall y gwasanaethau cymdeithasol roi gwybodaeth a chyngor i chi ar sut orau i wneud hynny beth bynnag yw'ch sefyllfa ariannol.

Talu am gymorth gofal cymdeithasol

Talu am gymorth gofal cymdeithasol

Teleofal

Darparu ystod o offer teleofal sy'n cynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol.