Hafan > Busnes > Cymorth a Chyngor i Fusnesau

Cymorth a Chyngor i Fusnesau

Rydym yn cynnig cyngor am ddim i fusnesau newydd a busnesau sydd mewn bod ar gyllid, gwerthiannau a marchnata, ail-leoli, hyfforddiant a mwy

Cynllun Gwella Strydoedd Glannau Dyfrdwy

Bydd Cynllun Gwella Strydoedd Glannau Dyfrdwy yn rhoi grantiau i wella golwg allanol siopau ac adeiladau masnachol yng nghanol trefi Cei Connah, Garden City, Shotton a Queensferry, yng Nglannau Dyfrdyw.

Cyfeirlyfr busnes

Canllaw hanfodol i fusnesau Sir y Fflint

Cyngor ynghylch dechrau busnes

Os oes gennych syniad ac os ydych yn benderfynol o'i wireddu, gall ein Tîm Datblygu Busnes gynnig cymorth.

Cyllido eich busnes

Mae sicrhau bod y cyllid iawn gennych yn hanfodol wrth ddatblygu eich busnes – gallwn eich helpu i wneud y mwyaf o'r arian sydd ar gael.

Buddsoddi yn Sir y Fflint

Mae'r Cyngor yn croesawu buddsoddiad, boed gan fusnesau presennol neu fusnesau newydd.

Canolfannau Busnes Sir Fflint

Gweithdy a swyddfa a reolir, telerau cytundeb hawdd i mewn hawdd allan, prisiau cystadleuol a chefnogaeth ar y safle.

Menter Gymdeithasol

Digwyddiadau, Geirdaon & Gwybodaeth a chymorth pellach

Cyngor ynghylch paratoi tendrau

Cyngor ac awgrymiadau ynghylch sut y gallwch sicrhau bod eich busnes yn barod i baratoi tendrau.

Dolenni defnyddiol i fusnesau

Cysylltiadau defnyddiol i wefannau allanol sy'n darparu gwybodaeth ychwanegol am fusnes

Hyfforddi a datblygu'r gweithlu

Gallwch siarad ag ymgynghorydd sgiliau profiadol i'ch helpu i adolygu eich strategaeth bresennol a'ch helpu i gyrraedd y nodau yr ydych wedi'u pennu ar gyfer eich busnes.

Tîm datblygu busnes

Siop un stop ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth a chyngor i fusnesau. Sut y gallwn helpu eich busnes