Hafan > Do it Online > Pay For It > Credit Card Handling Fees - March 2016

Credit Card Handling Fees - March 2016

 

O 1 Ebrill 2016 ymlaen, bydd ffi yn cael ei chodi ar bawb sy’n dewis talu â cherdyn credyd am y mwyafrif o wasanaethau, sef 1.45% o werth eu taliad.

Ffi ffechan yw hon a godir ar bobl sy’n dewis talu â cherdyn credyd yn hytrach na cherdyn debyd. Nid oes unrhyw ffïoedd ychwanegol am dalu â cherdyn debyd.

Trwy godi ffïoedd trafod, bydd y Cyngor yn digolledu ei hun am fwyafrif y costau trafod drud y mae’n eu talu i gwmnïau cardiau credyd pan ddefnyddir cardiau credyd i dalu am wasanaethau’r Cyngor. Ni fydd y Cyngor yn elwa’n ariannol o’r ffïoedd ychwanegol hyn ac rydym yn annog cwsmeriaid, lle bo hynny’n bosibl i dalu â cherdyn debyd i osgoi’r ffïoedd trafod.

Os yw cwsmeriaid yn dymuno parhau i dalu â cherdyn credyd, bydd modd i system daliadau’r Cyngor ganfod a yw’r cerdyn yn gerdyn credyd neu’n gerdyn debyd a bydd yn ychwanegu ffi o 1.45% fel mater o drefn ar drafodion cardiau credyd. Caiff y ffi o 1.45% ei dangos yn glir ar y sgrin daliadau cyn y bydd gofyn i’r cwsmer dderbyn y cyfanswm sy’n daladwy gan gynnwys y ffi drafod.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol