Gwybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Mae'r gwybodaeth diweddaraf am y Coronafeirws Newydd (COVID-19) ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyfarfodydd a Digwyddiadau'r Cyngor - Mae yna drefniadau mewn grym ar gyfer gwneud penderfyniadau ar frys.

Mae holl gyfarfodydd a digwyddiadau'r cyngor a drefnwyd wedi eu canslo. Cliciwch y ddolen hon i gael mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Sir y Fflint

Sir y Fflint Ar-lein

Mwy o Wasanaethau Ar-lein