Hafan > Do it Online > Report It > Cartref

Cartref

Erbyn hyn, gallwch roi gwybod i ni am unrhyw nifer o faterion gyda'n ' Rhowch wybod amdano ' offer ar-lein

Home

You can now let us know about any number of issues with our 'Report it' online tools

Casglu Biniau Fethwyd

Gallwch roi gwybod i ni am unrhyw wastraff sydd heb ei gasglu neu unrhyw broblemau eraill (gan gynnwys problemau'n ymwneud â chasglu gwastraff o ymyl y ffordd, cymorth i symud gwastraff, gwastraff clinigol a swmp gasglu).

Faulty Street Lighting

Adrodd am nam gyda golau stryd, bolard arwydd wedi'i oleuo / traffig.

Potholes, Pavement and Road Defects

Ar-lein ffurflen adrodd - Tyllau A Phalmentydd A Ffyrdd Diffygiol

Fly Tipping

Tipio anghyfreithlon yw gadael gwastraff ar dir heb ganiatâd.

Needles and Syringes

Rydym yn delio â nodwyddau, chwistrellau ac eitemau cysylltiedig â chyffuriau sydd wedi cael eu taflu i ffwrdd. Ni fyddwn yn cael gwared ar nodwyddau neu gyfarpar miniog sydd wedi'u dympio ar eiddo preifat.

Pest Control

Rhoi gwybod am broblem gyda llygod mawr, llygod, gwenyn meirch ac ati

Under Age Sales

Os ydych yn gwybod neu'n amau bod siop yn gwerthu nwyddau yn anghyfreithlon i bobl dan oed, gallwch hysbysu'r Gwasanaeth Safonau Masnach.

Food Safety Concerns

Rhoi gwybod am broblem gyda sefydliad lle bwyd naill ai'n cael ei goginio, ei fwyta neu ei werthu.

Trading Standards

Pryderon adroddiad - Nwyddau Ffug, galwyr ffug, Diogelwch Cynnyrch ac ati