Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Cofnodion ac Archifau > Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Ewch i'n tudalen Facebook

Prosiect Archif ar y Cyd Sir Ddinbych a Sir y Fflint 

Mae Archifdy Sir y Fflint ac Archifau Sir Ddinbych yn bwriadu creu cydwasanaeth archifau mewn Canolfan Archifau newydd.  Bydd yn cynnwys ystorfa ar gyfer deunydd archif ynghyd ag ystafelloedd ymchwil i’r cyhoedd, man arddangos a chyfleusterau addysg.   

Darllenwch y ddogfen Friffio Gyhoeddus i gael mwy o wybodaeth. 

Âpel yr Ail Ryfel Byd

Rydym yn gwneud apêl felly am lythyrau, dyddiaduron, ffotograffau, papurau personol a busnes, ac unrhyw gofnodion eraill sy’n ymwneud â phobl a lleoedd Sir y Fflint yn ystod y cyfnod 1939-1945.

Os oes gennych unrhyw gofnodion yr hoffech eu cyfrannu, adnau ar fenthyg neu dim ond eu benthyg er mwyn i ni allu eu sganio a’u dychwelyd i chi  cysylltwch â ni i wneud apwyntiad.

AR WERTH

Cyfle i brynu copïau o 4 map gwreiddiol wedi’u sganio sy’n rhan o gasgliad mapiau’r Archifdy, ar werth yn unigol neu fel casgliad.  Mae’r casgliad yn cynnwys 2 fap o ogledd Cymru sy’n dyddio’n ôl i 1704 ac 1776 a 2 fap o Sir y Fflint sy’n dyddio i 1607 ac 1797 (Cyfeirnodau AN4887 a PM/5/3).  Cyflwynir y mapiau ar gerdyn gwyn A4 heb eu fframio a byddent yn gwneud anrhegion gwych.  Gallwch eu gweld ar ein tudalen flickr.  Mae mapiau unigol yn costio £6 neu gallwch brynu’r casgliad o 4 am £20 (gan arbed £4).  Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu unrhyw un o’r mapiau neu bob un, cysylltwch â’r Archifdy naill ai drwy alw i mewn os ydych yn byw yn lleol neu eu harchebu dros y ffôn – byddwn yn codi ffi fechan am eu postio atoch. 

Yr Archifdy, Lôn y Rheithordy, Penarlâg, Sir y Fflint, CH5 3NR.  Ffon: 01244 532364

Ar y dudalen hon cewch y newyddion diweddaraf a manylion am ddigwyddiadau fydd yn cymryd lle yn ystod yr wythnosau i ddod. Bydd y dudalen yn cael ei diweddaru’n rheolaidd, felly cadwch lygad arni i weld os oes unrhyw beth wedi’i ychwanegu.

Printiau o Sir y Fflint ar Werth 

 

Mae Archifdy Sir y Fflint bellach yn cynnig amryw o gopïau o safon uchel o’n casgliadau eang o brintiau gwreiddiol. Gellir gweld lluniau o’r holl brintiau sydd ar werth ar-lein ar ein tudalen Flickr, sef  www.flickr.com/photos/81944984@N02 Gallwn bostio’r printiau atoch mewn tiwb neu wedi’u pecynnu’n wastad a’u mowntio’n barod i’w fframio.  Mae’r prisiau’n amrywio o £20 am brint maint A3 wedi’i fowntio, i £10 am brint maint A4 wedi’i fowntio a £5 am brint maint A5.  Byddai’r lluniau hyn yn gwneud anrhegion gwerth chweil neu ategolion deniadol i unrhyw gartref.


Crynodeb o Hanes yr Hen Rheithordy 

Er nad ydym yn honni bod yr hanes yn gwbl gynhwysfawr, mae’n rhoi rhyw syniad i chi o’r bobl a fu’n byw yn y Rheithordy ers y ddeunawfed ganrif a’r modd y cafodd yr adeilad ei ddefnyddio dros y blynyddoedd. Mae hefyd yn tynnu sylw at rai o’r cofnodion gwreiddiol a gaiff eu cadw yn yr Archifdy ac sy’n cyfeirio at yr adeilad a’r rhai a fu’n byw ynddo, ac a allai fod o ddiddordeb i’r rhai sydd am ymchwilio ymhellach i’w hanes. 

Rhan 1 (Y 18fed Ganrif) (PDF.doc 3MB ffenestr newydd)

Rhan 2 (Y 19eg Ganrif) (PDF.doc 3MB ffenestr newydd)

Rhan 3 (Y 20fed Ganrif) (PDF.doc 3MB ffenestr newydd)

Rhan 4 (Y 21ain Ganrif) (PDF.doc 1.95MB ffenestr newydd)


Adroddiad Blynyddol, Archifdy Sir y Fflint 

Adroddiad Blynddol, 2018-2019, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 11.34 MB ffenestr newydd)

Argraffiadau Blaenorol O'r Adroddiad Blynyddol: 

Adroddiad Blynddol, 2017-2018, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 732KB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynddol, 2016-17, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 6.61MB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynddol, 2015-16, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 1.78MB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynddol, 2014-15, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 3.28KB ffenestry newydd)

Adroddiad Blynddol, 2013-14, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 3.76KB ffenestry newydd)

Adroddiad Blynyddol, 2012-2013, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 1.4MB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynyddol, 2011-2012, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 3.75KB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynyddol, 2010-2011, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 6MB ffenestr newydd)


Yr Awrwydr, Newyddlen Archifdy Sir y Fflint

Mae argraffiad diweddaraf Yr Awrwydr, Newyddlen Archifdy Sir y Fflint ar gael erbyn hyn ar fformat PDF. Gallwch gael copi printiedig hefyd yn ein hystafell ymchwil.

Yr Awrwydr, Hydref 2019 (PDF.doc 2.64MB ffenestr newydd)


Argraffiadau blaenorol o'r newyddlen Yr Awrwydr:

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2019 (PDF.doc 2.76MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2018 (PDF.doc 2.89MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2018 (PDF.doc 2.93MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2017 (PDF.doc 2.32MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2016 (PDF.doc 2.97MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2016 (PDF.doc 391KB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2015 (PDF.doc 3.05MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2015 (PDF.doc 4.95MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2014 (PDF.doc 605KB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2014 (PDF.doc 693KB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2013 (PDF.doc 5.01MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2013 (PDF.doc 350KB ffenestr newydd)
Yr Awrwydr, Hydref 2012 (PDF.doc 152KB ffenestr newydd)

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol